Privacyverklaring Koopkracht.nl

Inleiding
Via de website www.koopkracht.nl worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Mindgrind B.V. is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van deze persoonsgegevens. Mindgrind B.V. is gevestigd op Weteringschans 109, Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54975786.

Mindgrind B.V. is zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Mindgrind B.V. leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na.

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld doordat u aangeeft dat u aangeeft informatie te willen ontvangen met betrekking tot groepskortingen of als u deelneemt aan een aanbieding.

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Uw (contact)gegevens kunnen worden verstrekt aan bedrijven die tot dezelfde groep als Mindgrind B.V. behoren. Deze partijen kunnen u ook informatie tonen op websites en/of mails sturen met betrekking tot groepskortingen, bespaarkansen of andere aanbiedingen.

Uw e-mailadres
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u (beter) te informeren over verschillende soorten aanbiedingen, prijzen, besparingen en groepskortingen. Uw e-mailadres kan soms ook worden gebruikt om u te informeren over verschillende soorten campagnes, aanbiedingen, prijzen en groepskortingen van andere bedrijven. Dergelijke bedrijven zijn vooraf zorgvuldig geselecteerd.

Uw mobiele telefoonnummer
Uw (mobiele) telefoonnummer kan worden gebruikt voor het initiëren en aanbieden van diensten en het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Als u heeft aangegeven interesse te hebben, kunnen we uw mobiele telefoonnummer ook gebruiken om met u te communiceren en u op de hoogte te houden over (nieuwe) producten en diensten.

Inzage en correctie
U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten. Als deze gegevens onjuist mocht zijn kunt u ons helpen deze te corrigeren. Voor het verkrijgen van inzage of het corrigeren van uw persoonsgegevens kunt u een verzoek sturen naar het contactadres op de site.   

Afmelden
Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over Koopkracht.nl kunt u zich op ieder moment afmelden door te klikken op de link in het bericht dat u ontvangt op uw mobiele telefoon en/of door te klikken op de link in de e-mail die u hebt ontvangen. Als u zich op deze manier afmeldt blijft u informatie ontvangen van bedrijven die tot dezelfde groep als Mindgrind B.V. behoren alsmede van haar sponsors en partners. Als u zich ook voor deze informatie wilt afmelden, kunt u zich afmelden door een email te sturen naar info@promominded.nl. Het geheel blokkeren van uw gegevens kan ertoe leiden dat u geen informatie ontvangt over aanbiedingen waarin u misschien geïnteresseerd bent.

Browsersessies en IP-adres
Wij maken gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen bij een browsingsessie op internet. Het IP-adres van uw computer kan gebruikt worden om te zien hoe de website is gebruikt en voor het opstellen van analyses.

Cookies
Koopkracht.nl verzamelt en analyseert gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren, en worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan je browser.

Koopkracht.nl maakt daarnaast gebruik van externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen (onder andere Google) om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Wij beogen hiermee de effectiviteit van internetadvertenties op onze website en de websites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst op onze website. Deze cookies zijn erop gericht om bepaalde handelingen en transacties van onze bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wij geven het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner(s). De informatie die namens ons wordt verzameld, en via deze technologie wordt bijgehouden, is niet persoonlijk identificeerbaar.

Bij het eerste bezoek aan de website informeert Koopkracht.nl je over het plaatsen van cookies. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van je browser te wijzigen. Het gevolg van het niet geven van toestemming kan zijn dat bepaalde onderdelen van deze website minder of niet meer toegankelijk zijn.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:


Links
Op deze site ziet u een aantal hyperlinks naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten omtrent gegevensbeheer van deze organisaties.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen
We behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.

Contact
Alle opmerkingen, vragen en verzoeken over het gebruik van je gegevens kun je ons altijd meedelen per e-mail. Ook als je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en/of diensten, kun je dit per e-mail aan ons melden. Je afmelding zullen we dan in beginsel binnen één week verwerken. Vergeet niet je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven, zodat wij er zeker van zijn dat we de gegevens van de juiste persoon verwijderen.

Contactgegevens:
Mindgrind BV
Weteringschans 109
1017 SB AMSTERDAM
Telefoonnummer: 088 - 5003888
info@koopkracht.nl