Privacy- en Cookiebeleid

Wanneer je deze website bezoekt, kan Koopkracht.nl persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan je) als indirect. Koopkracht.nl doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers aan haar websites en partners alsmede van gelieerde websites te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft onder meer welke gegevens worden verzameld, de doeleinden van de gegevensverwerking door Koopkracht.nl met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze website(s) ga je akkoord met het verzamelen, gebruik of doorgeven van jouw informatie zoals in deze privacyverklaring is beschreven.

Wat doen we met je informatie
Als je een van onze websites bezoekt en/of inschrijft voor de veiling en/of collectieve inkoop, word je gevraagd om informatie over jezelf te verstrekken zoals je naam, adres en andere contactgegevens en gegevens die per aangegeven interessegebied vereist zijn om je een accurate aanbieding te doen voor een - eventuele - overstap. Ook kunnen we informatie verzamelen over je gebruik van de website (zie de cookiebepaling) en deelname aan groepsacties of -aankopen. Daarnaast bewaren we informatie die op de website achterlaat alsmede e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

Koopkracht.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om tot een goed resultaat voor de deelnemers van de veiling en/of collectieve inkoop te komen, ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die interessant voor je kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De informatie die door je verstrekt wordt, zal gebruikt worden om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Koopkracht.nl verwerkt de persoonsgegevens, die zij via deze website of anderszins verzamelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Koopkracht.nl verzamelt en analyseert gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren, en worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan je browser.

Koopkracht.nl maakt daarnaast gebruik van externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen (onder andere Google) om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Wij beogen hiermee de effectiviteit van internetadvertenties op onze website en de websites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst op onze website. Deze cookies zijn erop gericht om bepaalde handelingen en transacties van onze bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wij geven het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner(s). De informatie die namens ons wordt verzameld, en via deze technologie wordt bijgehouden, is niet persoonlijk identificeerbaar.

Bij het eerste bezoek aan de website informeert Koopkracht.nl je over het plaatsen van cookies. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van je browser te wijzigen. Het gevolg van het niet geven van toestemming kan zijn dat bepaalde onderdelen van deze website minder of niet meer toegankelijk zijn.

Behoud en veiligheid van gegevens
De informatie die je ons verstrekt wordt opgeslagen op een beveiligde server. Koopkracht.nl maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om jouw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de wet het ons voorschrijft.

Toegang tot en het verwijderen van je gegevens
Je hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt in beginsel binnen één week nadat Koopkracht.nl het verzoek daartoe van je hebt ontvangen. Indien daartoe aanleiding bestaat, is Koopkracht.nl gerechtigd voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek een legitimatiebewijs van je te vragen.

Voorkeur voor mailings en afmelden voor mailings
Ons doel is om zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Als u niet geïnteresseerd bent in informatie over (nieuwe) relevante producten en diensten, dan vragen wij u ons dat te laten weten.

Wij bieden u de mogelijkheid om uit te schrijven. Als u wilt uitschrijven van informatie, dan kunt u op elk moment uitschrijven door op de link te klikken in het bericht dat u op uw mobiele telefoon ontvangt en / of door op de link in de ontvangen e-mail te klikken.

Opmerking: onze dienst is erop gericht u informatie te delen over voorkeuren voor verschillende soorten producten en diensten. Een totale blokkering van uw gegevens kan ertoe leiden dat u geen informatie ontvangt over aanbiedingen en campagnes waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Beschikbaar stellen van je gegevens aan derden
Koopkracht.nl zal je gegevens niet delen met anderen tenzij je hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens de inschrijving, acceptatie of als de wet ons daartoe verplicht. Deze toestemming kan dus gelden voor de winnende leverancier/aanbieder van de veiling en/of een collectieve inkopen/actie of een medeorganisator.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Koopkracht.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Alle opmerkingen, vragen en verzoeken over het gebruik van je gegevens kun je ons altijd meedelen per e-mail. Ook als je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en/of diensten, kun je dit per e-mail aan ons melden. Je afmelding zullen we dan in beginsel binnen één week verwerken. Vergeet niet je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven, zodat wij er zeker van zijn dat we de gegevens van de juiste persoon verwijderen.

Contactgegevens:
Mindgrind BV
Weteringschans 109
1017 SB AMSTERDAM
Telefoonnummer: 088 - 5003888
info@koopkracht.nl